Tér - forma - szín. Rajz és vizuális kultúra, általános iskola 5-8. évfolyam jellemzők

A több mint 20 kiadást megért, sikeres és kedvelt "Tér-forma-szín" című tankönyvünk átdolgozott kiadását azoknak a pedagógusoknak a figyelmébe ajánljuk, akik tantárgyukat magas színvonalon kívánják tanítani és tanítási gyakorlatukban a tantárgy legkorszerűbb követelményeihez kívánnak igazodni. A megújult kiadvány a felső tagozat Rajz és vizuális kultúra tantárgyához ajánlott tankönyv, mely a kerettanterv követelményei mellett olyan témákat érint, amelyek a vizuális alapműveltséghez szorosan kapcsolódnak, ezáltal a képző- és építőművészet, a népművészet és a tárgykultúra legfontosabb alkotásait érintik. Ahhoz segíti hozzá a tanulókat a tankönyv, hogy a módszeres és rendszeres vizuális nevelés által, a folyamatos felkészülés, a képekkel való ismerkedés során nyitottá váljanak a művészet számára.