TERRÉNUM jellemzők

Gáll Ádám festőművész három évtizede következetesen épülő életművének áttekintő bemutatására vállalkozik ez a kétnyelvű (magyar–angol) kötet. A színes reprodukciókat kísérő tanulmányok elemzik azt a folyamatot, amelynek során az alkotó eljutott jelenlegi formanyelvéhez – a rusztikus felületű, archaizáló táblaképekhez –, rámutatva az életmű kohéziós pontjaira, és meghatározva helyét a kortárs magyar művészet platformján. A képekkel párhuzamosan született versei ugyanazokat a képi eszközöket, tematikai szálakat erősítik, és még érthetőbbé teszik képzőművészeti tevékenységének líraiságát.