Testnevelés kézikönyv az általános iskola 1-2. osztály számára jellemzők

Az alapozó időszakban a gyermek nagy mozgásszükségletével, játékigényével találkozunk. Elsőrendű feladatunk, hogy megfeleljünk annak az igénynek, hogy megszerettessük a mozgást tanítványainkkal, szívesen vegyenek részt a testnevelési órákon. A tanult mozgások, játékok, a küzdés a jobb teljesítményért szolgáljon a siker, az öröm forrásaként. E cél megvalósítása érdekében ajánlom elsősorban tanító kollégáimnak e kézikönyvet. A tanmenetek, vázlatok összeállításánál a sokszínűségre, sokoldalú megközelítésre törekedtem. A testi képességek kibontakoztatásának számtalan lehetősége közül a játékosság, a játék kihangsúlyozását tartom elsődlegesnek. (Horváth Tihamér)