TESTVÉRGYILKOSOK jellemzők

A napjainkra már klasszikussá vált szerző, aki a krétai Iraklionban született 1883-ban, majd Athénban és Párizsban tanult jogot és filozófiát, most magyarul is megjelenő, és mindeddig a hazai olvasóközönség előtt ismeretlen művében - miként más regényeiben is -síkraszáll azon emberi értékekért, amelyek egész írói tevékenységét meghatározó eszmeiségének alapját képezik. Az egyéni szabadság, a sors, a szellem felemelkedésének kérdései a szerzőtől megszokott lírai és profán hangnemek mesteri ötvözetébe ágyazva merülnek fel, és szolgálnak Kazantzakisz idealisztikus szemléletmódjának kifejezőeszközéül.