The Oxford Dictionary of New Words jellemzők

Az utóbbi évtized újkeletű szavainak és kifejezéseinek szótára több mint 2000 szóval, mintegy 750 szöveges illusztrációval és magyarázattal.