Theofánisz Mavrogordátosz jellemzők

Theofánisz Mavrogordátosz (1619-1688) paronaxiai metropolita és munkácsi adminisztrátor egy viharos korszak egyik jellegzetes, mostanáig alig ismert alakja. A kis-ázsiai Szmirnában született szerzetes, majd az Égei-tenger egyik szigetének főpásztora szerette volna, hogy megválasszák konstantinápolyi patriarchává. Hét püspöktársával tervet szőttek a patriarcha megbuktatására, ehhez azonban pénzre volt szükségük, hogy megvesztegessék a Porta nagyvezírét. Ezért Theofánisz Rómába ment, ahol áttért a katolikus egyházba. Konstantinápolyba visszatérve azonban lelepleződött, és menekülnie kellett. Hamarosan útnak indult Bécs felé. Szelepchény György esztergomi érsek megbízta a püspök nélkül maradt Munkács ellátásával. Néhány hónap után azonban kiderült, hogy a püspök nyelvi nehézségei miatt nem tud érvényesülni, és anyagi nehézségei is támadtak. Bécsbe visszatérve kegyelemkenyéren tengődött, mert a török ostrom miatt csak sokára tudta elhagyni a császárvárost. Kalandos életútját Rómában, szegényen fejezte be 1688-ban. A művet Baán István a vatikáni, bécsi, esztergomi, egri és budapesti levéltárakban folytatott kutatásai alapján készítette el. Mavrogordátosz kalandos életpályája olyan összeurópai összefüggésekre világít rá, amelyek lényegesen befolyásolták a munkácsi egyházmegye sorsát.