Tisza István és kora jellemzők

"Alig akad ismert magyar politikus, akinek tettei, eszméi és egyénisége körül a szenvedélyek még életében olyan magasra csaptak volna, mint Tisza István esetében. Évtizedeken át rajongás és gyűlölet övezte. Sokakat felőrölt volna mindez. Tiszát azonban sem feltétlen hívei, sem ellenségei nem befolyásolhatták. Kivonta magát a szenvedélyek gyűrűjéből. Mindig a maga útját járta, amit a küldetéstudata, eszméibe, tetteibe vetett hite, saját értékeinek tudata övezett. Elsősorban innen ered rideg elzárkózottsága és egyben a terhesnek érzett népszerűség elhárítása. Határozottsága, aktivitása, munkabírása egyedülállónak számított. Parlamenti csatáit kezdettől fogva küldetésként fogta fel. Elképzelései valóra váltásáról még a legnehezebb helyzetekben sem mondott le. Erre fordította minden idejét, kivételes energiáját, jórészt lemondva politikustársai s a maga korábbi főúri szenvedélyeiről.
Tisza István életútjáról, pályájának megítélésről napjainkig izzanak a szenvedélyek, miközben a szélsőséges vélemények újra meg újra felszínre kerülnek. Jócskán akadnak ugyanis, akik nem hagyják magukat befolyásolni a tények által, s vagy piedesztálra emelik az egykori miniszterelnököt, vagy mindenben elmarasztalják. Joggal hihetjük, hogy alakjának felvillantása oldja a gyakran csak öröklődő indulatokat."
A jelen kötettel az eddigi legteljesebb tudományos szintű összefoglalót tartja kezében az olvasó, amely Tisza Istvánról és koráról készült.