TISZA ISTVÁN - MILLENNIUMI MAGYAR TÖRTÉNELEM - jellemzők

A Tisza István politikai életerajzát összefoglaló mű több célt is kitűz maga elé. Mindenekelőtt az újkori magyar történelem egy mellőzött, de fontos személyiségét kívánja bemutatni; emellett Tisza pályafutásán keresztül törekszik a dualizmus kori magyar politika és társadalom fő kérdéseinek feltárására; s végül a magyar vezető politikusok tevékenységének vizsgálata alapot teremt arra, hogy alapos elemzésnek vessük alá azt az ellentmondásos szerepet, melyet Magyarország a Monarchián belül és az első világháború idején a Központi Hatalmak táborában játszott.