Tomori Pál élete és levelei jellemzők

Különlenyomat a Századok 1881-es évfolyamából. Tomori Pál kalocsai érsek, az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata egyik fővezéreként esett el. II.Lajos királyhoz intézett levelei hű lenyomatai az ottománok által fenyegetett ország politikai állapotának.