TORDA FELŐL HIRT HOZ A SZÉL - TRIANON GYERMEKEI 4. - jellemzők

Köntös-Szabó hatalmas ívű műve - mely térben és időben kutatja a kisebbségi lét összefüggéseinek szövevényét -tovább bővült, negyedik része lát napvilágot. A három idősíkban játszódó cselekmény immár a közvetlen közelmúlt eseményeit is felvillantja: a Magyarországba áttelepült író-szerkesztő tapasztalatai rímelnek át a diáriumon.