TÖRÉSEK ÉS KÖTÉSEK jellemzők

ElőszóTanulmánykötetünk gerincét az egy évvel ezelőtt megtartott Andorka Rudolf Emlékkonferencia előadásai képezik. magát a konferenciát azzal a céllal szerveztük, hogy az Andorka Rudolf által művelt tudományterületeken folyó empirikus kutatásokról minél teljesebb képet kapjuk. Úgy gondoltuk, leginkább azzal szolgáljuk azt a szellemiséget, kutatási tradíciót, értelmiségi magatartást, amelyet ő képvisel, hogy számon tartjuk, nyilvánossá tesszük és lehetőségeink szerint ösztönözzük az adott területen folyó kutatásokat. Hasonló céllal hoztuk létre az Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaságot.A konferencia tematikáját és e kötet nagyobb szerkezeti egységeit - mobilitás, rétegződés, normák, népesedés, történeti demográfia - tehát döntően befolyásolta az Andorka-életmű. Mint ahogy minden tudományos rendezvény, úgy ez sem volt mentes esetlegességektől. Van, akihez nem jutott el időben a felhívás, van, aki más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a konferencián. Ezeket a véletleneket