Török-magyar oklevéltár 1533-1789. jellemzők

"Pályája derekán letört tudós félbenmaradt munkásságának eredményeit terjesztjük itt a magyar történeti kutatás elé. Karácson Imrének a konstantinápolyi levéltárakból négy éven át lankadatlan szorgalommal összegyűjtött anyagát foglalja magában e kötet. Ó jutott be elsőnek a régi török levéltárakba, nemcsak az európai tudósok közül, hanem egyáltalában, mert eleddig a törökök nem törődtek multjok emlékeivel. Ebből érthető a levéltári ányagnak századok folytán történt elzüllése és rendezetlensége."