Török történetírók II. jellemzők

A Török történetírók című munka második kötetében öt 16. századi török krónika fordítása olvasható, amelyek az oszmán-törökök magyarországi hadjáratairól tudósítanak. Dselálzáde Musztafa az 1521-1566 közötti hadjáratokat ismerteti, műve a későbbi török történetírók leghitelesebb forrása. Szinán csausz az 1543. évi hadjárat hivatalos krónikása, Katib Mohammed Záim, Székesfehérvár szandzsákbégje a század második felének háborúságairól, várvívásairól, kisebb hódításairól számol be a Történetek gyűjteménye című mű lapjain.