Török történetírók III. jellemzők

A török történetírók munkáinak lefordítását Thury József után Karácson Imre turkológus folytatta az 1566 és 1659 között időszakra vonatkozó beszámolókkal. Munkája három történetíró Pecsevi Ibráhim, Kjátib Cselebi és Naima műveinek Magyarországra vonatkozó részeit tartalmazza. A pécsi születésű Pecsevi Szigetvár 1566-os elfoglalásáról és a tizenöt éves háború eseményeiről számol be anekdotákkal fűszerezett művében. Kjátib Cselebi kora nagy tudású polihisztora kevésbé színesen, cserébe tárgyszerűbben ír a 17. századi háborúskodásokról. A 18. századi Naima, az első hivatalos birodalmi történetíró volt, munkája szinte teljes egészében Cselebi művének átírása, itt az ettől eltérő részek olvashatók, az 1636-ra és az 1654-59 közötti évekre vonatkozó fejezetek.