Történelem 5. o. jellemzők

Az ötödik osztályos anyag tárgyalja az emberiség történelmének két leghosszabb korszakát. Felöleli az egész őskort és ókort, sőt még a magyarok honfoglalásával is foglalkozik. Minden fejezetet összefoglalás zár le, amely az adott anyagrész legfontosabb tudnivalóit gyűjti egybe. Az időben való eligazodásban a Kronológia, vagyis az időrendi táblázat segít, amely a kötet végén található. Minden fejezet lezárásaként, az összefoglalás után, Irodalomjegyzék található. E fölsorolt művek - szöveg- és képanyagot tekintve - jelentős segítséget nyújtottak a tankönyv összeállításához, s mindezen túl olvasásra, a további képek tanulmányozására is ajánljuk őket.