TÖRTÉNELEM 9. (NAT 2012) jellemzők

Mik a tankönyv erősségei? Az új kerettanterv által előírt igen hosszú időszakot (9–10. évfolyamon az őskortól a 1848/49-es forradalmak bukásáig kell tárgyalni az egyetemes és a magyar történelmet) évfolyamonként 5–5 nagy témakörre (9. évfolyamon 42, 10. évfolyamon 46 leckére) tagolja. A leckék terjedelme közel azonos (5 oldal – szerzői szöveggel és forrásokkal). Pontos fogalomhasználat, az összefüggések világos bemutatása. Nagymértékben épít a vizualitásra (az ábrák, térképek nagy száma). A köztörténeti témák mellett az életmódtörténet, a demográfiai tényezők, a természet és társadalom kapcsolata, a technikai fejlődés és a gazdaság is megfelelő arányban kapott teret a tankönyvben. A források nem illusztrációk és bizonyítékok, hanem a tanulói munkáltatás, a képességfejlesztés nyersanyagai. Jó kérdések, feladatok.