TÖRTÉNELEM I. - ŐSKOR, ÓKOR - jellemzők

A NAT követelményeinek maradéktalanul megfelelő általános iskolai tankönyv az őskor és az ókor történelmét dolgozza fel. Az egyes korszakok színes, izgalmas világként elevenednek meg a bőven illusztrált oldalakon. Arányosan szerkesztett fejezetek, rövid tartalmi bevezetők, a lényeget kiemelő tipográfiai megoldások, az összefüggésekre rávezető kérdések, a megértést segítő térképvázlatok, fogalomtár, név- és tárgymutató, valamint összefoglaló időrendi táblázat segíti a tanulók munkáját.