Történelem III. a középiskolák számára jellemzők

Ez a könyv úgy készült, hogy a megszokottnál több olvasnivaló férjen el benne. Nagyobb a lap, több rajta a szöveg (nyomdásznyelven: nagyobb a szedéstükör), mint legtöbb tankönyvünkben. De miért a két hasáb? Mit tartalmaznak az eltérő betűtípussal vagy éppen színnel nyomott szövegek, s milyen kapcsolat van köztük? Hogyan hasznosítsuk az egyes szerkezeti elemeket - most már nem a böngészés, hanem a rendszeres tanulás közben? Azoknak, akik egy kissé terjedelmesebb könyvtől hamar elcsüggednek, sietve kijelentjük, hogy a célratörően és takarékosan fogalmazott tanulnivalót gondosan megkülönböztettük a kiegészítő magyarázatoktól. Ez utóbbiak például a jelenségek hátteréhez, történelmi személyiségek jelleméhez nyújtanak adalékot, vagy megkönnyítik egy-egy gondolatsor követését, és nyilvánvalóan nem az emlékezetet terhelik. Apró betűvel szedettük őket. A kötelező anyag - normál betűvel - mindig a szélesebb hasábban kapott helyet. A figyelmet a félkövér kiemelések is irányítják. Ezek a fő- és oldalcímekkel összeolvasva az órák - egyik lehetséges - logikai vázát adják.