TÖRTÉNELEM III. - TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK jellemzők

A Témazáró feladatlapok kettős feladatot töltenek be a történelemtanításban: a tudás ellenőrzésével, a történelem megértésében fontos képességek fejlesztésében elért haladás felmérésével lezárhatjuk a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveinek nagy témaköreit, és eredményesen készülhetünk az érettségi vizsgára. Ez a füzet a sorozat 11. évfolyamos tankönyvének öt nagy témájához tartalmaz 2-2 feladatsort, valamint a 11. évfolyam teljes anyagát átfogó közép- és emelt szintű feladatsorokat. A feladatok jellegükben ugyan olyanok, mint az írásbeli érettségi vizsga feladatai. Többségük közép- és emelt szintű részekből áll. Ez a megoldás konkrét problémákhoz, kérdésekhez kötve segíti a közép- és emelt szint közötti különbségek felmérését, és – ha a tanár partner ebben – nagyobb szabadságot biztosít a tanulóknak saját eredményeik alakításában.