Történelem IV. - Tankönyv jellemzők

A tankönyv a Műszaki Könyvkiadó középiskolai történelemtankönyv sorozatának befejező kötete. A könyv alkalmazkodik a korábbi kötetek formai megoldásaihoz, ugyanakkor segítséget nyújt az új tanulási-tanítási követelmények teljesítéséhez, az érettségire való felkészüléshez is. A szerzők a történeti kutatások eredményeit felhasználva frissítik a XX. századdal kapcsolatos ismereteket, s újabb szempontokkal gazdagítják azok tárgyalását. Így a tankönyv a "hagyományos" témák mellett szól más régiókról, eseményekről és korszakokról is, illetve megvizsgál néhány olyan jelenség, probléma történelmi gyökereit, melyek máig hatóan meghatározzák a világ eseményeit. Így például hangsúlyosabb szerepet kapott az arab-izraeli konfliktus vagy a távol-keleti helyzet. Ugyanakkor a szerzők ügyeltek arra, hogy az európai és észak-amerikai országok történelmét ne nagyolják el, érthetőek és továbbgondolhatóak legyenek a XX. században lezajlott folyamatok. Hasonlóan nagy hangsúlyt fektettek a XX. századi magyar történelem folyamataira, és igyekeztek hozzájárulni a jelenkor megértéséhez is. A tankönyv ötvözi a kronologikus és tematikus tárgyalási módot. Emellett megfelel a kétszintű érettségi követelményeiben megfogalmazott elvárásoknak is. A magyarázatokra, az összefüggésekre helyezi a hangsúlyt, és annak megvilágítására, hogyan láthatták az adott eseményeket a kortársak.