Történelem, kultúra, medialitás jellemzők

A kötet az irodalomtörténet-írás, valamint a kultúra- és médiatudomány lehetséges összefüggésrendszerét vizsgáló kutatócsoport tanulmányait tartalmazza. A szerzők Magyarországon e kevéssé ismert kérdéskörben a problémák előzetes, a későbbi rendszeres kutatásokat megalapozó feltárásra törekedtek, abban a reményben, hogy a különböző diszciplínák területeit érintve, vizsgálódásaik egy szélesebb antropológiai érdeklődés részévé válnak. Az írások a történelem és a kultúra közvetítőrendszereinek történeti áttekintésére vállalkoznak. Bemutatják a médiatechnológiai változások kultúraformáló hatását, az ember önmagáról alkotott képének módosulásait, s a médiumok önállósuló, világalakító szerepét.