TÖRTÉNELMILEG INKORREKT jellemzők

A szerző hazánkban is ismert. Kiadónk gondozásában jelent meg a „Túl jón és rosszon” és az „értelmiség lázadása” című műve. Újabb kötete is a francia és az egyetemes történelemből választ ki olyan kényes témákat, amelyekről – gyakran szándékos torzítások következtében – alapvetően téves közmeggyőződés alakult ki a világon. Néhány felvetése a sok közül: Jogos-e szembeállítani „a történeti Jézust” és „a hit Krisztusát”? Hogyan lehetne tárgyilagosan szemlélni a két világháború történetét, s benne a Vatikán szerepét? Érdekes fejezet tárgyalja a kereszténység és a zsidóság viszonyának történelmi változásait. Az általa levont tanulságok nemcsak saját nemzete, hanem a magyar olvasók számára is tanulságosak.