Történetek fizikusokról és matematikusokról jellemzők

Cardano, Euler, Galilei, Gauss, Hyugens, Klein, Lagrange, Laplace, Leibniz, Pascal, Penrose, Poincaret, Ramanujan. Idegen hangzású nevek a köznapi ember számára, de a matematikát ismerők tudják nagyszerűségüket. Róluk és munkásságukról szól Szemjon Gingyikin könyve. A matematikatörténeti irodalomban új színfolt ez a mű, mert az ókori görög és a középkori arab matematika tárgyalása helyett a hozzánk térben, időben és kultúrában közel álló Európa matematikájára tekint, a modern szemlélet kialakulását követi nyomon. A felsorolt matematikusok életét, munkásságát is megismerhetjük. De a könyv legfőbb erénye nem ez, hanem az orosz matematikai iskolára mindig is jellemző gyakorlatias szemléletmód.