TÖRZSÉT TARTÓ ÁG jellemzők

Valódi kegyelem, ha egy első kötettel jelentkező költő szinte teljes vértezetben lép a nyilvánosság elé. A tanulhatatlan talentumon túl ehhez nem kevés kitartásra, türelemre és alázatra van szükség. Jelen kötet darabjait talán éppen az alázat misztikája avatja a szakrális versbeszéd igézően szép példájává. Másképpen fogalmazva: Farkas Gábor versei evangélium és esztétikum találkozásának izgalmasan újszerű olvasatát adják. (Ködöböcz Gábor)