HOL VAGY, SZABADSÁG? jellemzők

Ezek az írások huszonhét év során (1985–2012) születtek. AkŹtualitásukat sajnos nem veszítették el, de némileg magukon hordják megírásuk korának szemléletét és hangulatát. (...) Az igazság az, hogy igen sokan boldogtalanok vagyunk. Ez nagyŹrészt abból származik, hogy az individualizmus – amely csak úgy csöpög a társadalomból – képtelenekké tett bennünket arra, hogy ténylegesen életünk párja, családtagjaink, jó ismerőseink, a veŹlünk egy nézeteket vallók, valamint egy nyelvet beszélők társai tudjunk lenni. Vagyis azoké, akikkel rendeltetés szerint a legŹtermészetesebb módon összetartozunk.A személyiség kultuszának légkörében az individuum, vagyis a magára maradt egyén azt hiszi magáról, hogy a többitől elŹhatárolódva (és esetleg különbözővé torzulva) lesz majd egyéniség. Pedig egyéniségünket – bár tudunk, sőt kötelességünk csiszolni rajta – attól kaptuk, aki megteremtett és egymásra bízott bennünket. Magunkba húzódva, az individualizmus elvárásaihoz igazodva, éppen a minket sajátos érté