Trendek és tendenciák a kelet-európai emberierőforrás-menedzsmentben jellemzők

A kötet azt a fejlődési folyamatot tárgyalja, amely az emberi erőforrás menedzsment területén ment végbe a kelet-európai régió országaiban az elmúlt két évtizedben.