Tudás és iskola jellemzők

A múlt század utolsó évtizedeiben a tudás a társadalmi-gazdasági fejlődés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, ami erőteljesen befolyásolja a tanulásról és az iskolában elsajátított tudás értékéről való gondolkodást is. E szemléletváltásra Magyarországon azok a nemzetközi felmérések hívták fel a szélesebb közvélemény figyelmét, amelyek megmutatták, hogy tanulóink gyakran az egyébként elsajátított tananyagot sem tudják új helyzetekben alkalmazni, nem képesek tudásukat életszerű problémák megoldására használni. Az összehasonlító elemzések további fontos üzenete, hogy nálunk túlságosan nagyok az egyes iskolák közötti különbségek. A könyv szerzője több évtizede foglalkozik e kérdések kutatásával. Az említett problémákat kutatási eredmények, a magyarországi oktatási gyakorlatból vett példák segítségével szemlélteti. A problémák bemutatása mellett több tanulmányban megjelenik a megoldáshoz vezető út felvázolása is.