Tudásmérő Környezetismeret-Természetismeret 2. osztály jellemzők

E Tudásmérő füzetben olyan feladatsorok találhatók, melyek a tanulók tudásának mérésére alkalmasak. A feladatsorok felölelik az évfolyam tananyagát, nem kötődnek tankönyvcsaládhoz és a tantervi követelményekre épülnek. A Tudásmérő hat mérőlapot tartalmaz A-B variációban. A két változatot célszerű közel egy időben elvégeztetni. Egy-egy feladatsor egy tanórán megoldható. A Tudásmérő füzet hátulján található "C" jelű lapokat a gyorsabban haladó tanulók számára, illetve differenciálásra szántam. (A szerző)