TUDATOSSÁG A KOMMUNIKÁCIÓBAN - A KOMMUNIKÁCIÓ TANÍTÁSA 1. jellemzők

Az Eszterházy Károly Főiskola Alkalmazott Kommunikációtudományi Tanszékének sorozata.A bevezetőből: A kommunikáció oktatása című sorozat első részében olvashatjuk; a sorozat célja: módszertani segítséget nyújtani a Magyarországon most induló, de a közoktatásban egyre jobban terjedő kommunikációoktatáshoz. További feladatának tekinti azt is, hogy fórumot teremtsen az iskolai, az iskolán kívüli, a felnőttoktatásban szintén erőteljesen jelen lévő kommunikációs gyakorlatok (tréningek, kampányok stb.) kapcsán zajló szakmai-módszertani vitáknak.A 2009-es szakmai tanácskozás anyagának tartalma:ELMÉLETEK A TUDATOSSÁGRÓL:- Tudatosság a verbális énmegjelenítésben: kutatási módszerek, dilemmák- Nyelvi tudatosság a kommunikációban –A KOMMUNIKÁCIÓOKTATÁS TÁGABB KONTEXTUSAI:- Tudatosság a médiaszövegek befogadásában- Tudatosság a személyközi kommunikáció szervezésében –TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS OKTATÁS:- „Hatás-vadász”: a tömegkommunkikáció hatása és megértése- A mediális kommunikáció tudatossága a Mozgó