TUDÓS ÉS KATONA - MARKÓ ÁRPÁD VISSZAEMLÉKEZÉSEI I. jellemzők

Markó Árpád (1885–1966), katonatiszt, akadémikus, a két világháború közti időszak és a második világháború utáni két és fél évtized meghatározó jelentőségű hadtörténésze élete utolsó éveiben tudományos tevékenységéről, katonatiszti pályafutásáról öt kötetes visszaemlékezés-sorozatot készített. Hivatásos katonatisztként részt vett az első világháborúban, a galíciai harcokban, és ezredsegédtisztként rendkívüli alaposságú és szakszerű feljegyzéseket és visszaemlékezéseket készített. Egyetlen olyan hadtörténészünk, aki szakemberként és egyben résztvevőként készített szintézist az eseményekről.Markó Árpád a két háború között szakmailag nagyon kiterjedt hazai és külföldi tudóskapcsolatokkal rendelkezett, kiváló hegedűjátékosként pedig figyelemre méltó társadalmi kapcsolatokkal: vezető politikusokkal, katonatisztekkel, egyházi személyiségekkel és nem utolsó sorban a zenei művész-élet kimagasló alakjaival. A velük való érintkezés visszaemlékezéseinek alapját képezik, mintegy a korabeli elit tá