Túlélőkészlet az SPSS-hez jellemzők

A könyv (leendő) empirikus társadalomkutatók számára készült azzal a céllal, hogy bemutassa, milyen technikákkal lehet "rendet vágni" az adatok dzsungelében. Az olvasó megismerkedhet a különböző adatredukciós módszerekkel: a főkomponens-, a faktor- és a klaszter-elemzéssel. A könyv rávilágít a magyarázó modellek felépítésének nehézségeire, az adatok természetéből adódó korlátokra. Részletesen tárgyalja a variancia-analízis, a lineáris regresszió, az útelemzés és a diszkriminancia-analízis segítségével megközelíthető problématípusokat. A könyv a többdimenziós skálázás és a logisztikus regresszió ismeretével zárul.