Turáni tanulmányok jellemzők

Márki Sándor a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb középkortörténésze volt, átfogó szintézisei éppúgy jelentősek, mint forráskiadásai és részlettanulmányai. Jelen kötet a Turán című folyóiratban megjelent, a török népek korai történetével, kultúrájával, valamint a magyar-török rokonsággal és kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányait gyűjti össze. A nyugati eszmékből azzal még nem szakadunk el, ha keleti hagyományainkat megbecsüljük s Keletnek ezt a hatezer esztendős műveltségét nem tartjuk kisebbnek, mint azt a nyugatit, melyben ezer év óta annyiszor csalódtunk; jobban és fájdalmasabban sohasem, mint napjainkban. Nemzetünk megélt, sőt fel is virult annak ellenére, hogy Muhinál, Mohácsnál turáni testvérei keresztülgázoltak rajta, mert inkább bízott a nyugatiakban, mint őbennük. Mostan ezek a nyugatiak rövidlátóan önként rombolták le a Kárpátokat mint politikai határokat, amelyeket századokon át ők maguk neveztek a kereszténység védő bástyáinak.