Tűzön át, jégen át jellemzők

A tekintélyes múlttal rendelkező magyar lappológia (számikutatás) hosszú idő után újabb mérföldkövéhez érkezett ezzel a kötettel. Amennyiben egy népet jobban meghatároz kultúrája, mint genetikai állománya vagy történelme, úgy a lappok (saját elnevezésük szerint számik) eddigi legteljesebb magyar nyelvű bemutatása található ebben a könyvben. A számi kultúra talán legeredetibb eleme a jojkálás: az az énekes hagyomány, amelyet a népzenekutatók az emberiség legősibb életviszonyairól szóló tudósításnak tekintenek. A jojkák sokrétű elemzése horizontja tárul elénk. A lappokat semmi mással nem lehet jobban bemutatni, mint a különleges énektechnikájú jojkákkal. Ezekkel a szent és a profán szférákat teljesen átszövő énekekkel élik meg hétköznapjaikat és ünnepeiket, ezeken keresztül értelmezik a világot, és határozzák meg önmagukat.
Ez az eredetét tekintve igen titokzatos nép, bár finnugor nyelvű, antropológiailag élesen elkülönül a finn és a skandináv lakosságtól, és sok-sok évszázados elnyomás után is őrzi a nyelvcserét megelőző kultúrájának elemeit. Kőkori történetük, életmódjuk egyes momentumait gazdag sziklarajz-együttesek és mitikus emlékhelyek is megőrizték. Minderről élvezetes útleírással és fényképes dokumentációval kiegészítve számol be a nemzetközi hírnevet szerzett fiatal kutató. Ajánljuk ezt a kötetet mindazoknak, akik érdeklődnek az ősi kultúrák iránt.