UGRÓISKOLA - ANYANYELV, ÉDES ANYANYELV! 2. (PD-345) jellemzők

Feladatgyűjtemény a helyesírás, nyelvtan, beszéd kompetencia alapú fejlesztéséhezA feladatgyűjtemény a tanulók komplex készség- és képességfejlesztésére ad lehetőséget. A nyelvtani ismeretek mellett kiemelten kezeli a helyesírási ismeretek bevésését, rögzítését is. A kerettantervben ?17/2004 (V. 20.) OM rendelet 3. számú melléklet? előírt témaköröket tartalmazza, az anyanyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia tárgykörébe tartozó ismeretek megszerzését és gyakoroltatását szolgálja. Differenciált feladataival segíti a beszéd- és íráskészség fejlesztését is, amely az önálló tanulás képességét erősíti.