Ugyanegy téma variációi jellemzők

"Kertész prózája -dilemmákon és paradoxonokon keresztül-, úgy tűnik, mindig ugyanahhoz a kérdéskörhöz ér vissza, nevezetesen, hogy hogyan közvetíthetőek írói-poétikai eszközökkel a 20. századi európai történelem tapasztalatai. Ugyanaz a téma azonban számtalan variációt hoz létre, megfogalmazások sorát, melyek nem is a "téma" miatt, nem kész-voltuk felől érdekesek, hanem létrejöttük mikéntjében és okában, melyet a szövegre figyelve, előítéleteit elvetve fedezhet fel az olvasó. Kertész, ha Auschwitzról ír is, úgy ír, hogy közben a mindennapos megalkuvásaink is eszünkbe jutnak." (A szerző)