ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV - KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK - 2014. MÁRCIUS 15. jellemzők

Új Polgári Törvénykönyv -kapcsolódó jogszabályok- 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről- 2013. évi CLXXIV. törvény a szomszédjogok és a tulajdonjog korlátainak különös szabályairól- 2013. évi CLXXV. törvény a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról- 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról- 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairólHatályba lép: 2014. március 15. napjától.A szerkesztés lezárva: 2014. február 26.