ÚJ SZAVAK, ÚJ JELENTÉSEK 1997-BŐL jellemzők

Minden nyelv, így magyar anyanyelvünk is szüntelenül változik. A nyelv változása a szókincs mozgásán mérhető le legkönnyebben: szavak avulnak el, új szavak születnek, régiek meg új jelentést nyernek.Korunk új szava például az internet, a logisztika vagy a magánosítás, de új jelentéssel gazdagodott jó néhány régi, jól ismert szó, mint az egér, a mobil vagy a csúsztatás. A magyar nyelvészetnek, azon belül is a magyar lexikográfiának régi adóssága ennek az állandó változásnak a folyamatos rögzítése, nyomon követése.A gyűjtemény ennek az adósságnak a törlesztéséhez kíván kezdeményezően hozzájá-rulni. Az adattár szótárszerű elrendezésben, ábécé-rendben sorol föl több mint 2000 olyan 1997-ben regisztrált szót, szókapcsolatot, amelyet szótáraink korábban nem tartalmaztak, vagy ha igen, nem ilyen jelentésben.A szerkesztők a magyarországi újságokból, sajtótermékekből tallóztak. Adataikat rö-videbb-hosszabb idézetekkel, a lelőhely pontos feltüntetésével közlik. A kiválasztott szöveg-környezet tö