Új szavatossági és jótállási szabályok jellemzők

Új kiadványunk - a 2000-ben megjelent Szerződési jog - Fogyasztóvédelem című könyv folytatásaként és kiegészítéseként - bemutatja a jogrendszerünkbe újonnan átültetett közösségi szabályokat. A kötet leghangsúlyosabb része az új szavatossági és jótállási rendelkezéseket, valamint a módosított termékfelelősségi törvényt ismerteti. A szerzők kitérnek arra is, hogy mennyiben lesz fenntartható a jelenlegi bírói gyakorlat az új rendelkezések tükrében.
A módosított eljárási szabályok lehetővé teszik, hogy a tagállamok fogyasztóvédelemért felelős állami és civil szervezetei eljárásindítási joggal rendelkezzenek a határokon átnyúló ügyekben az összes EU- tagállamban. A könyv bemutatja a nemzetközi magánjogi törvénybe újonnan átvett joghatósági szabályokat, valamint a külföldi ítéletek elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket is. A fogyasztóvédelmi békéltető testületek új szabályainak ismertetése mellett a szerzők kitérnek az ilyen bíróságon kívüli vitarendező fórumok közösségi hálózatára is.
A kötet olyan gyakorlati kérdésekre is választ ad, hogy hogyan állapítható meg egy magyar szabály közösségi eredete, és a közösségi eredetű rendelkezések értelmezéséhez, alkalmazásához hogyan kérhető az Európai Bíróság útmutatása.