Újabb visszalapozás jellemzők

Zeman László egyetemi tanárnak korábbi kötete (Visszalapozások) folytatódik, s újabb irodalmi és nyelvészeti (fordításokhoz kötődő) tanulmányait olvashatjuk. A kötet tanulmányai: Lírai jellegű próza és fordításának problémái Terminológiai az irodalmi műben Szempontok Márai Sándor prózájának stílusvizsgálatához Versfordítás, versértelmezés Egy Ady-vers fordításával kapcsolatosan Adalék Ady lírája szlovák fordításának kérdésköréhez Megfeleltetések és korrespondenciák Egy fordításelméleti kötet és magyar fordítása Egy újabb fordításelmélet kötetről