Újbeszél jellemzők

Orbán Viktort hallgatva sokszor fogja el az embert valami magasztos s egyben torokszorító érzés: könnybe lábadt szemmel derekabb embernek, tisztább és magyarabb magyarnak érzi magát. Azután vagy öt percre rá visszagondolva már fogalma sincs arról, miről is beszélt ez az ember. Így elképzelhető az a törekvés, hogy a szónoklat műfajában elhangzottakat más nyelvi közegekre fordítsuk, azaz elidegenítsük: a műfajra jellemző légkört, hallgatóságot, érzelmi töltést elvonjuk és marad a "puszta mondanivaló". Az e könyvben található elemzések, reflexiók nem elfogulatlanok, meg sem kísérelik a tudományosság látszatát kelteni. Gúnyos, szarkasztikus megjegyzések, tárgyilagos értelmezések váltják egymást.