ÚJRATEMETÉS - NAGY IMRE ÉS KÁDÁR JÁNOS - jellemzők

A rendszerváltozás után sokan úgy hitték, kinyílnak a fiókok, és előkerülnek a 45 év igazi valóságát elénk táró jobbnál jobb irodalmi művek, költői, prózai és drámai alkotások. De nem így történt. Napjainkra az 56-os forradalomról, annak előzmé-nyeiről és következményeiről gazdag szakirodalom áll az érdeklődők rendelkezé-sére, az irodalmi feldolgozások száma azonban ugyancsak mindmáig csekély. Pe-dig hihetetlen erejű drámai események rejlenek az egykori történések sorában. Mi-csoda shakespeare-i méretű drámai hősök várnak e korból arra, hogy színpadra lépjenek. Író sem találhatná ki jobban, ahogy Kádár beleőrül az árulásba és a gyilkosságokba, s kénytelen lázas aggyal végignézni a képernyőn Nagy Imre és társai újratemetését, s aznap távozik az élők sorából, amikor az áldozat rehabilitá-ciós tárgyalását megkezdi a Legfelsőbb Bíróság. Mekkora erő feszül abban a for-radalmi napokban néhány napra miniszterelnök személyében, aki viszont eredendő kommunista hitét áldozza fel a magyarságáért?