Újszövetségi Szentírás jellemzők

A Szent István Társulat már 1971-ben elkészítette az 1974-re megjelent új fordítású teljes Bibliát. Az első kiadás megjelenése után nem sokkal felvetődött a szövegrevízió kérdése. Az átdolgozást a teológiai és nyelvi pontosság szem előtt tartásával Gál Ferenc, Rózsa Huba és Vanyó László professzorok végezték el. Ez az átdolgozás nem terjedt ki a bevezetőkre és a lábjegyzetekre. A revideált szöveg 1996-97-ben látott napvilágot három kötetben. A háromkötetes Szentírás újszövetségi része időközben elfogyott. Ezért a Szent István Társulat az alapszöveg további korrigálásával, a bevezetők és a jegyzetanyag átdolgozásával új kiadást készített elő.