ULYSSES jellemzők

Joyce hét éven át írt főműve, sokak szerint a XX. századlegjelentősebb regénye, ez az enciklopédikusvilágregény Leopold Bloom hirdetésügynöknek, afeleségének, Mollynak és Stephen Dedalusnak, a mű -vésznek egy átlagos dublini napját, 1904. június 16-itevékenységét írja le. Ábrázolásmódjának legjellegzetesebbeszköze a maga korában újdonságnak számító,a gondolatfolyamot belülről regisztráló belsőmonológ, illetve a szimultaenizmus, azaz a különbözőhelyen lévő, különböző személyek és dolgok egyidőbentörténő bemutatása. Az ezekből adódó zűrzavartaz Odüsszeiá-val gondosan kidolgozott párhuzamokés más szerkezeti megoldások ellensúlyozzák –pl. hogy Joyce a mű epizódjaihoz az emberi test egyegyszervét, egy-egy tudományt vagy művészeti ágat,színt, szimbólumot és technikát rendel hozzá. AzUlysses, ahogy Hamvas Béla írta róla a Nyugat-ban,„tragédia, regény, szatíra, komédia, eposz, filozófia.Szintézis. Az egész világ a maga rendezett rendszertelenségében,vagy rendszertelen rendezettségében,felbontv