Unterrichtssprache Deutsch jellemzők

A tanár változatos, életszerű német nyelvű mondatai jelentősen hozzájárulnak a "német hangulat" kialakulásához a nyelvórán. A könyv összefoglalja és rendszerezi a nyelvórákon kialakuló beszédhelyzetekben felmerülő nyelvi kifejezőeszközöket, minta-dialógusokat kínál a kommunikációs helyzetekben történő reagáláshoz, és számtalan módszertani ötlettel segíti a változatos órák felépítését és előkészítését.