Űrtan jellemzők

Az űrtan a világűr kutatásának és hasznosításának tudománya és technikája, átfogja az űrkutatás, az űrhajózás és földi gyakorlati alkalmazásának minden területét az elméleti alapoktól, űrtechnikán és az űrtudományokon át az űrtevékenység jövőjéig. A tartalomból: Alapok (Bevezetés, Történeti áttekintés, Fizikai alapok); Űrtechnika (Hordozóeszközök, Földi űrtechnika, Űreszközök); Űrtudomány (Naprendszerkutatás, Összehasonlító planetológia, Csillagászat a világűrből, Kísérletek a súlytalanságban); Műholdak (Űrtávközlés, Meteorológia és távérzékelés, Kozmikus geodézia, Anyagtechnológia, Katonai alkalmazások); Világűr és emberiség (Világűrjog, Nemzetközi egyezmények).