Üstökös Demeter jellemzők

Az egykori Csík vármegye Csík-, Gyergyó- és Kászonszékből jött létre a kiegyezés után. Mint annyi történelmi tájegységünk, a magyar anyanyelvűek lakta Csík is idegen uralom alá került a trianoni diktátum következtében. E vidék ma a romániai Hargita megye keleti része. E mesék szülőföldje ez a vidék. A könyvlapjait forgatva három falu mesevilágával ismerkedhet meg az olvasó, a felcsíki Csíkszentdomokoséval, az alcsíki Csíkszentkirályéval és Csíkmenaságéval. Míg e meséket olvassuk, távoli testvéreinkkel ismerkedünk, s mire az utolsó lap végére érünk, bizton a szívünkbe zárjuk mindannyiukat. S holnap tán föl is kerekedünk, hogy magunkhoz öleljük őket.