ÚT A MEGBÉKÉLÉSHEZ jellemzők

Hogyan használhatjuk konfliktusainkat közösségi kötelékeink erősítésére? Remélhetünk-e igazságot, ha a sérelem okozására adott válasz célja a sérelmek helyreállítása? Mi zajlik le áldozatok és elkövetők lelkében, amikor a megtorlás helyett a jóvátétel lehetőségét helyezik gondolataik középpontjába? Hogyan képesek szemben álló felek egymással leülni, és közösen részt vállalni egy békésebb jövő kialakításában? Milyen hatással lehet mindez az emberek és közösségek egymás közti viszonyaira és a társadalmi integrációra?E könyv ilyen és hasonló kérdések mentén tekinti át a helyreállító (resztoratív) igazságszolgáltatás elméleti hátterét, gyakorlati alkalmazásait, nemzetközi elterjedtségét, a magyarországi intézményesülés folyamatát és a jelenlegi büntetőügyi közvetítői (mediációs) rendszer jellegzetességeit. Mindemellett a kötet képet fest egy jogalkalmazókat érint? interjúkutatáson keresztül a hazai bírák és ügyészek mediációval kapcsolatos gondolatairól is.A pszichológiai, szociálpolitikai