Utazás egy regény körül jellemzők

A szerző könyvében izgalmas kísérletre vállalkozik: Bessenyei György "Tariménes utazása" című regénye hiteles szövegének rekonstruálására és sokoldalú analízisére. Kísérlet ez a szövegkritika és interpretáció arra is, hogy a szerző választ adjon a modern szemiotika szövegfelfogása által felvetett új kérdésekre.