UTOLSÓ KÍSÉRLET - HÍRADÁS A FÖLD ÁLLAPOTÁRÓL jellemzők

Ez a könyv a világválság emberi és anyagi hátteréről,az összeomlással fenyegető átmenet várható lefolyásárólés a felkészülés lehetőségeiről szól. Előrebocsátanánk,a Kárpát-medence népei a világ többi részéhezviszonyítva jobb jövőben reménykedhetnek. De amegmaradásra csak akkor lehet számottevő esélyünk, hamár most szembenézünk azzal, hogy ténylegesen milyenhelyzetben vagyunk, mi várhat reánk és felkészülünk ajövőre.