ÚTON - ÚJ! jellemzők

Az Úton a beatnemzedék leghíresebb műve, amelyazonban jóval több, mint egy új életérzés kiáltványa;az ötvenes évek óta töretlen népszerűsége is mutatja,hogy olyan nagyregénnyel van dolgunk, amelyelsősorban művészi erejével varázsolja el a mindújabb nemzedékeket.Miután megjelentettük az „ős-Úton”-t, a mű1951-ben született első változatát, most új fordításbanadjuk közre a végső változatot is, melyből hiányoznakugyan az első szöveg „botrányos” részei, sugyanakkor Kerouac számos helyen továbbírta,finomította a szöveget.Úgyhogy mindkét szövegváltozat ugyanolyanmértékben „autentikus”: az Úton valóban végtelenút volt Kerouac alkotó életében: a tökéletességnekvagy, ha úgy tetszik, a „beatitude”-nak, az írásonkeresztül történő „üdvözülésnek” a végtelen keresése– melynek köszönhetően egyszer csak a BeatKirálya lett belőle, s könyvéből, amely – ahogyWilliam Burroughs mondta – „billió Levis farmertés millió presszókávét adott el, és számtalan kölykötindított el az úton”, a beatnemzedék bibliája.